AKTIVITETER

AKTIVITETER

Tirsdag d. 8. februar kl. 19.30

Generallforsamlingerne afholdes i Kliplev Hallen.

Efterfølgende fortæller Margit Schjøtt fra Vilsbæk om "slægten fra Sønderbjerge"

 

Kaffe kr. 45

 

Lørdag d. 5. Maj kl. 10-13

Lokalhistorisk Forening deltager i Kliplev Forårsmarked ved Brugsen

 

Lørdag d. 19. Maj kl. 10-12

Åbent hus i Arkiv samt pavillion i forbindelse med uddeling af midler fra Kliplé Mærkens Støttefond af 1984

Gratis Entré

 

Tirsdag d. 29. Maj kl. 14.00

Halvdagstur til Museet "Mellem Slesvigs Grænser" i Rens, afsluttende med et besøg i Rhodendendronhaven

Kørsel I private biler - med tilmelding

 

Lør. & Søn. d. 9.-10. juni kl. 13-17

Åbent I Arkiv, pavillion og Smedie i forbindelse med Kliplé Mærken. Arbejdende værksted i Smedien ved Heinrich Petersen,Kliplev.

Kaffe & the med tilbehør samt drikkevarer kan købes i arkivets lokaler.

Gratis Entré.

 

Tirsdag d. 21. august

Heldagstur med bus til Ærø

Pris og afgang bekendtgøres senere.

Med tilmelding.

 

Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.30

Afholdes i Kliplev Hallen.

Foredrag med Museumsinspektør Rene Rasmussen.

"Afslutnnig på 1. Verdenskrig".

Entré Inkl. kaffe kr. 80,-

 

Tirsdag d. 6. November kl. 19.30

Afholdes i Kliplev Hallen

Foredrag med Journalist Kurt Leth.

"Om Typerne, originalerne og skæbnerne"

Entré Inkl. kaffe kr. 80,-

 

Søndag d. 2. december kl. 13-17

Åbent hus i Arkiv, Pavillion og Smedje. Arbejdende smedie.

Kaffe, the med æbleskiver kan købes.

Juledekortaioner og strikkede strømper sælges.

Nyt årsskrift for 2018 præsenteres og kan købes.

 

 

 

Alle tilmeldinger er til

Karin Hansen Tlf. 2142 7194

Kørsel:

Passager: 20,00 kr. for korte ture,

40,00 kr. for længere ture.

KONTAKT OS:

 

Lokalhistorisk arkiv for Kliplev Sogn

Skolegade 4

Kliplev

6200 Aabenraaa

+45 73 61 79 79

ÅBNINGSTIDER

 

Torsdag i ulige uger fra kl. 15.00 til 17.00 eller efter aftale med arkivleder eller bestyrelsesmedlem.

 

Desuden åbent i arkiv fra 1. juni - 30. september hver tirsdag og fredag fra kl. 15.00-17.00.

© Copyright. Søren Frederiksen - signing & Branding